Openbare Daltonschool Meester Aafjes - Meteren

kronkel

Ods Meester Aafjes wordt bezocht door ongeveer 250 tot 300 leerlingen en staat in een grote kindvriendelijke woonwijk in Meteren. Wij zijn sinds 2001 een daltonschool en bieden kwalitatief goed onderwijs.

 

Ons onderwijs gaat uit van de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Het welbevinden en de onderwijsbehoeften staan daarbij centraal. De kernwaarden van het dalton onderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en effectiviteit, vormen de basis voor de 21 ste-eeuwse vaardigheden. Wij geven die de leerlingen mee, zodat zij goed zijn voorbereid voor de toekomst. We werken daarmee aan de opbrengsten voor de langere termijn.

 

Het onderwijs op de Meester Aafjes is evenwichtig en duidelijk voor de leerlingen, dat maakt dat ze zich thuis voelen op onze school. De leerlingen weten aan welk leerdoel ze werken en wat er van hen wordt verwacht. Wij geven u graag een rondleiding en meer informatie over onze school.

De openbare Daltonschool Meester Aafjes is onderdeel van Fluvium openbaar onderwijs.

A_Home 1-home-e1635514892988

“Samenwerken vinden wij niet raar, leren doen wij van en met elkaar!”

Onze Daltonkernwaarden

kronkel