Onderwijs

kronkel

Het schoolplan van de school is richtlijn voor de kwaliteitszorg op de ods Meester Aafjes. Het geeft richting aan het structureel analyseren en bijstellen van de beleidsterreinen.

 

Functie: de onderwijskundige beleidsterreinen worden planmatig aan de orde gesteld om te evalueren en verbeteringen /aanpassingen te realiseren. Daarmee zorgen we dat het onderwijs regelmatig aangepast wordt aan de eisen van de maatschappij en de huidige tijd.

2_Onderwijs 2-onderwijs-optie-1

Methoden

kronkel

Op de Meester Aafjesschool gebruiken wij de volgende methoden:

Vak
Taal

 

 

Spelling

Rekenen

 

Schrijven

Aanvankelijk technisch lezen

 

 

Voortgezet technisch lezen

Begrijpend lezen

 

Techniek

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuur

Engels

Verkeer

 

 

Levensbeschouwing

Expressie

 

Bewegingsonderwijs

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

ICT onderwijs

Verdieping en verbreding
(Excellentie onderwijs)

Groep
1/2

1/2

4 t/m 8

4 t/m 8

3 t/m 8

1 t/m 6

2 t/m 7

3

3

3

4 t/m 6

3

4 t/m 8

1 t/m 8

3/4

5 t/m 8

5 t/m 8

5 t/m 8

5 t/m 8

4

5/6

7/8

5 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

1/2

3 t/m 8

1 t/m 8

1 t/m 8

5 t/m 8

Methode
Fonemisch Bewustzijn

Wat zeg je?

Staal

Staal

PlusPunt

Met Sprongen Vooruit

Pennenstreken

Veilig leren lezen Kim-versie

Diverse leesboeken

Computerprogramma

Atlantis

Humpie Dumpie

Atlantis

Techniektorens

Blink Educatie

Blink Educatie

Blink Educatie

Blink Educatie

Stepping Stones Junior

Stap Vooruit

Op Voeten en Fietsen

De JeugdVerkeersKrant

Wereldwijd Geloven

Kunstkabinet

Moet Je Doen

Bewegingsonderwijs in het speellokaal

Basislessen Bewegingsonderwijs

Kanjertraining

Nationaal mediapaspoort

Pittige Plus Torens

Leerlingenzorg

kronkel

Vanaf de eerste dag op school worden de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende manieren in kaart gebracht. We krijgen zo een beeld van de beste manier waarop een kind tot leren komt, bijvoorbeeld: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal het kind het best reageert, of het kind voldoende heeft aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook nemen we de sociaal-emotionele ontwikkeling hierin mee.

 

Met deze kennis, die we op basis van observatie en toetsing voortdurend aanvullen en aanpassen, proberen we in elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen.