Ouderraad

kronkel

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan allerlei feestelijke activiteiten voor de kinderen op de Meester Aafjesschool.

 

Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad.

 

De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding van ODS Meester Aafjes. Daarnaast controleert een onafhankelijke kascommissie elk jaar het kasboek

 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt het docententeam jaarlijks bij het organiseren van de volgende vaste activiteiten:

 • Themadag
 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Sportdag
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8

Tevens kan het zijn dat er tijdens het schooljaar wisselende activiteiten worden georganiseerd of worden ondersteund door de ouderraad. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken:

 

 • Innen ouderbijdrage
 • Jaarlijkse begroting maken
 • Algemeen en Financieel Jaarverslag maken
 • Afstemming actuele stand van zaken MR/OR.

 

Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

 

Hoe gaat de ouderraad te werk?
De ouderraad bestaat uit een bestuurlijk deel en een organiserend deel.

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter; Laura van Overeem.
 • Penningmeester; Teana Septer.
 • Secretaris; Freek van Wendel de Joode.

 

Het organiserend deel van de ouderraad bestaat uit leden voor de inhoudelijke organisatie van de activiteiten en 2 leden uit het schoolteam in samenwerking met de activiteiten coördinator. De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar van 20.00 uur tot 22.00 uur in de centrale hal van school.

 

Subcommissies
Voor iedere activiteit waarbij de leden van de ouderraad betrokken zijn wordt een subcommissie ingesteld. Deze subcommissies bestaan uit de activiteitencoördinator van school (of een aantal leerkrachten) en een aantal leden van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar worden deze subcommissies verdeeld onder de leden van de OR. Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van een van de feesten en eventuele voorafgaande periode. De leden van de subcommissies bedenken samen de invulling van een periode of dag. Ze maken een vergaderplanning en verdelen onderling de taken. Bijvoorbeeld:

 • Maken dagprogramma
 • Inkopen cadeaus en traktaties
 • Inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming met bedrijven
 • Informeren ouders
 • Hulpouders vragen voor het versieren van school of als hulp tijdens de activiteit
 • Eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf
 • Opruimen en school weer ontdoen van versiering met behulp van hulpouders
 • Maken van informatief stukje voor het algemeen jaarverslag
 • Beheren budget en verantwoording afleggen aan de penningmeester.

 

Tijdens de algemene OR vergadering wordt er een terugkoppeling van of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden met elkaar gedeeld en zo nodig kan extra hulp worden gevraagd.

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. U kunt zich aanmelden.

 

U bent van harte welkom!

Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen dan kan dit natuurlijk ook via onderstaand e-mailadres.

 

Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk, maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat ook. Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Aan het begin van het jaar wordt in de klas van uw kind een lijst verspreid waarop staat welke activiteiten worden georganiseerd. Hier kunt u zich voor opgeven. Later in het jaar vragen docenten of klassenouders vaak (nog) een keer hulp per activiteit. Dit gaat via de Info-Actueel, de mail of de klassenapp. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen, deze kunt u altijd mailen.

 

Door de huidige corona maatregelen kan het per activiteit en per moment verschillen wat georganiseerd kan worden met behulp van hulpouders. De ouderraad houd hierbij rekening met de actuele richtlijnen van het RIVM en het schoolbestuur.

Aankomende vergaderingen

Contact Ouderraad

Contact OR