Tussenschoolse opvang

kronkel

Overblijven
We gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers die een kind laten overblijven, op de hoogte zijn van de informatie op deze pagina.

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart op school kunnen achterlaten, ook tijdens de lunch. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben en dat ze zich tijdens het overblijven kunnen ontspannen.

 

Het overblijven op de Meester Aafjesschool wordt georganiseerd door een team van vrijwillige overblijfkrachten. Deze overblijfkrachten hebben allemaal één of meer kinderen op de Meester Aafjesschool (gehad). Zij hebben allemaal een overblijfcursus gevolgd en een (kinder)EHBO diploma behaald.

 

De taken van een overblijfkracht bestaan uit:

 • Zorg dragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de TSO.
 • Houden van toezicht.
 • Controleren van de aanwezigheid.
 • Zorg dragen voor de ruimte en het speelmateriaal.

Overblijf ouder worden
Heeft u interesse om overblijfmoeder of –vader te worden? Voor meer informatie kunt u een overblijfkracht aanspreken of een mailtje sturen.

Aanmelden
Een ingevuld en ingeleverd incassoformulier is voldoende om uw kind te laten deelnemen aan de overblijf. De leerkracht beschikt verder over alle gegevens die nodig zouden kunnen zijn. Als een kind zich ziek voelt of een ongelukje heeft gehad neemt de leerkracht contact op met de ouder/verzorger. Het is dus wel van belang dat de leerkracht de ouder/verzorger kan bereiken, ook tijdens de lunch.

 

Op het incassoformulier kunt u ook de vaste overblijfdagen invullen. Wijzigen deze dagen, of heeft u het niet ingevuld? Mailt u dan, wij passen dit dan aan op de overblijflijst. Dit is voor de leerkrachten en overblijfkrachten prettig werken en u weet zeker dat we uw kind verwachten bij de overblijf.

 

Organisatie
Elke ochtend checkt de leerkracht met de kinderen de overblijflijst. Voor de kinderen waarvan bekend is dat ze structureel overblijven is de lijst al ingevuld, maar als er eens een dag gewisseld wordt of een kind komt niet/is ziek, dan moet de lijst wel aangepast worden.

 

Het komt soms voor dat kinderen die moeten overblijven hun lunch bij een vriendje of vriendinnetje thuis willen eten. De overblijfkrachten en de leerkrachten geven hiervoor toestemming als de ouder/verzorger van het overblijvende kind schriftelijk of persoonlijk meldt dat dit goed is.

 

De kinderen die overblijven eten op drie verschillende locaties in de school. De kleutergroepen eten in het speellokaal, de groepen 3, 4 en 5 eten in de grote hal en de groepen 6, 7 en 8 eten in de bovenbouwhal. De kleuters worden begeleid door drie overblijfkrachten,bij de midden- en bovenbouw zijn dit er minimaal twee.

 

Alle groepen worden door de overblijfkrachten opgehaald uit de klas, zij controleren daarbij ook de overblijflijst. Omdat de lijst aan het eind van de maand gebruikt wordt om de incasso’s aan te maken, is het belangrijk dat er geen fouten in staan. Na het overblijven worden de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 weer terug begeleid naar de klas. De groepen 5 tot en met 8 mogen zelfstandig naar de klas zodra de overblijfkracht dit aangeeft.

 

Mocht de school ontruimd moeten worden tijdens het overblijven, dan worden de overblijflijsten gebruikt om te checken of iedereen in veiligheid gebracht is. Ook hiervoor is het dus belangrijk dat de lijst juist ingevuld is.

 

Gedragsregels
Er wordt van de kinderen verwacht dat zij luisteren naar de overblijfkrachten en doen wat hun gevraagd wordt. Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten en staan de tassen op de grond. Als het nodig is mogen ze lopen, bijvoorbeeld om afval weg te gooien of om naar de wc gaan. Tijdens het (buiten)spelen wordt er niet gestoeid, gevochten of aan elkaars kleren getrokken en wordt het speelgoed gebruikt waarvoor het bedoeld is.

 

Gewenst gedrag
Onder gewenst gedrag wordt o.a. verstaan:

 • We houden ons aan afspraken.
 • We luisteren naar de leiding en naar elkaar.
 • We gaan met zorg om met alle spullen van school, medeleerlingen en onszelf.
 • We zorgen dat een ander zich veilig voelt.
 • We praten met respect tegen elkaar en met elkaar.
 • We handelen met respect voor elkaar.

 

De overblijfkracht spreekt het kind aan als het zich niet gedraagt zoals gewenst wordt. Bij herhaling wordt de leerkracht en/of directie op de hoogte gesteld. In eerste instantie zal de leerkracht en/of directie het kind aanspreken en de gewenste situatie uitleggen. Bij herhaling worden de ouders op de hoogte gesteld dat een grens bereikt is. In gezamenlijk overleg van leerkracht/directie en ouders wordt besproken wat het gewenste gedrag is dat hoort te worden vertoont.

 

Als dit geen resultaat oplevert kan het voorkomen dat een kind voor een bepaalde periode uitgesloten wordt van de T.S.O.

 

Lunch
De groepen 1 t/m 4 lunchen van ongeveer 12:05 – 12:25 uur. De groepen 5 t/m 8 gaan eerst buitenspelen en lunchen van 12:25 – 12:45 uur. De kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee in een tas of rugzak, waarbij e.e.a. zo veel mogelijk is voorzien van de naam (en evt. de groep) van het kind. Overblijfkrachten zien erop toe dat elk kind in ieder geval één hele boterham opeet. Alles wat niet opgegeten wordt gaat in de trommel mee naar huis.
Een verantwoorde lunch zorgt voor de nodige vitamines en mineralen. Naast brood en een pakje of beker drinken kunt u nog wat extra's meegeven zoals fruit, rauwkost, noten, een plakje ontbijtkoek, ligakoek, mueslireepje of rijstwafel. Snoep, gewone koek of chips horen hier niet bij.

 

Het spelen
Als het weer het toelaat gaan we buiten spelen. De kleutergroepen spelen op het kleine plein en de andere groepen op het grote plein. Op beide pleinen wordt door minimaal twee overblijfkrachten toezicht gehouden. Voor beide pleinen is speelgoed aangeschaft. Om kwart voor één wordt aangegeven dat de kinderen het speelgoed weer moeten opruimen, daarna gaan de leerlingen weer naar de klas, de kleutergroepen en groep 3 en 4 onder begeleiding.

 

Bij slecht weer blijven we binnen. Ook voor binnen is er speelgoed beschikbaar. Ook hier wordt om kwart voor één opgeruimd, en ook daarna gaan de kinderen weer naar de klas.

 

Veiligheid en verzekering
Tijdens het overblijven gelden dezelfde afspraken en regels betreffende de veiligheid als onder schooltijd. De ouders/verzorgers dienen voor hun gezin/kinderen een WA-verzekering te hebben afgesloten.

 

Toiletbezoek
Als een kleuter naar het toilet moet, komt hij/zij dit eerst bij de overblijfkracht melden. Mocht er per ongeluk in de broek geplast zijn, dan krijgt de kleuter reservekleding aan van school. Dit kan (gewassen!) weer bij de leerkracht ingeleverd worden. De groepen 3 en 4 melden bij de overblijfkracht dat ze naar het toilet moeten. Deze kinderen gaan niet naar de toiletten die bij hun klas horen, maar maken gebruik van toiletten die door de overblijfkrachten zijn aangewezen. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de toiletten bij de bovenbouwhal.

 

Contact
Alle persoonlijke en algemene vragen, op- en aanmerkingen en wijzigingen (bijvoorbeeld uw IBAN) kunnen gemaild worden. Dagelijks wordt dit adres gecheckt op nieuwe berichten. Indien er aanvullingen of wijzigingen plaats vinden die voor ouders/verzorgers belangrijk zijn om te weten, worden deze in de nieuwsbrief gemeld.

Betaling
De hoogte van de overblijfkosten wordt met ingang van elk nieuw schooljaar besproken en eventueel aangepast. Het overblijven kan op twee manieren betaald worden:

 

 • Betaling via maandelijkse automatische incasso. Dit kost € 1,50 per keer. Het machtigingsformulier kunt u hiernaast downloaden en vervolgens printen. Dit formulier kan ingeleverd worden bij de leerkracht of de overblijfkracht.
 • Contante betaling à € 2,00 per keer. Alleen bij sporadisch overblijven!

 

Met het machtigingsformulier kunt u ons machtigen het overblijfgeld van uw rekening af te schrijven. Wij ontvangen graag (per kind!) eenmalig een ingevuld machtigingsformulier om de overblijfkosten van uw rekening af te schrijven. Maandelijks (op de 10e of op de eerstvolgende werkdag) schrijven wij de kosten van de maand ervoor af van uw rekening.

 

Op het formulier moet ook het “Kenmerk machtiging” ingevuld worden. Dit kenmerk ziet u terug op uw bankafschrift. U mag zelf bepalen wat hier komt te staan, bijvoorbeeld de naam van uw kind, maar het mag niet langer zijn dan 35 posities.

 

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind of scannen en mailen (voor elk kind één formulier).

 

Het af te schrijven bedrag wordt bepaald door het aantal keren overblijven. Wilt u de overblijflijsten inzien, mail ons dan, dan kunnen we een afspraak maken.

Contact TSO

Contact TSO